Οροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η επιχείρηση Αμουτζιδου Αθηνα η οποία εδρεύει στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  (ΑΦΜ: 067291769  ΔΟΥ Κιλκίς) (εφεξής «επιχείρηση») δημιούργησε τον παρόντα ιδιαίτερο χώρο προώθησης προσφορών προϊόντων «κάτω» από το όνομα χώρου fenia.gr (εφεξής «Χώρος Προσφορών»). Η επιχείρηση έχει δημιουργήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Χώρου Προσφορών, την γενικότερη ενημέρωσή τους, τα προϊόντα που προσφέρονται από τους σε αυτόν διαφημιζόμενους προμηθευτές καθώς και την παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να ενημερώνονται για την αγορά, αλλά και την πραγματοποίηση αγορών των προϊόντων που εκτίθενται/διαφημίζονται μέσα από τον Χώρο Προσφορών. Η Διαφημίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαδικασία, τη διαθεσιμότητα, την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση αγορών, τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων των τελικών διαφημιζόμενων. Η Διαφημίστρια παρέχει αποκλειστικά και μόνο τον παρόντα ιδιαίτερο χώρο προώθησης προσφορών.Τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) παρέχονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».Οι παρόντες όροι είναι ειδικότεροι όροι κι αναφέρονται συγκεκριμένα στο Χώρο Προσφορών του ιστοχώρου fenia.gr. Συνεπώς, οι παρόντες όροι υπερισχύουν ως ειδικότεροι όροι του Χώρου Προσφορών σε σχέση με τους γενικούς όρους χρήσης του ιστοχώρου Ζougla.gr. Η χρήση του Χώρου Προσφορών, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης  και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Χώρο Προσφορών σχετικά με τη χρήση αυτού. Η χρήση και περιήγηση στο Χώρο Προσφορών ενδέχεται να υπόκειται σε κόστος σύνδεσης δικτύου το οποίο επωμίζεται ο χρήστης. Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Χώρο Προσφορών και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Χώρου Προσφορών.Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Χώρο Προσφορών και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να επικοινωνεί με την επιχείρηση  και τον Χώρο Προσφορών σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η επιχείρηση   διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Χώρου Προσφορών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

Η χρήση του Χώρου Προσφορών υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Όροι πραγματοποίησης αγορών

Μέσω του Χώρου Προσφορών διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τόσο της επιχείρησης  όσο τρίτων προμηθευτών. Οι τυχόν ειδικές εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε προσφορά και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προσφορά αυτή και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών, τα οποία εκτίθενται στο χρήστη πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος του. Τα τυχόν προϊόντα/υπηρεσίες δύναται να αγοράσει στην ειδική εκπτωτική τιμή ο χρήστης/συνδρομητής υπό τους παρόντες όρους και τους οποίους ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης δύναται να πραγματοποιεί αγορές των προϊόντων/κουπονιών, τα οποία διαφημίζονται μέσα από το Χώρο Προσφορών.Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να επιλέξει τα προϊόντα/κουπόνια που επιθυμεί από τα εκάστοτε προσφερόμενα. Η επιχείρηση  δύναται ελευθέρως να προσθέτει και να αφαιρεί προϊόντα/κουπόνια στο Χώρο Προσφορών. Η επιχείρηση   δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, την οποία εκθέτει όπως ακριβώς την μεταφέρει ο προμηθευτής του προϊόντος. Η απλή αναζήτηση κάποιου προϊόντος δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική αγορά του.Οι τιμές των διαφημιζόμενων προϊόντων για όλο το διάστημα που αναγράφονται περιλαμβάνουν φόρο ΦΠΑ – εφόσον υπάγονται σε αυτόν – αλλά δεν περιλαμβάνουν τα τυχόν έξοδα αποστολής, τα οποία ωστόσο αναλύονται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι προμηθευτές των προϊόντων/υπηρεσιών φέρουν την ευθύνη για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων τους.Σε περίπτωση προσφοράς, η επιχείρησης  θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά τα αντίστοιχα κουπόνια ηλεκτρονικά. Κάθε χρήστης/επισκέπτης θα μπορεί να εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για κάθε προσφορά, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς της: το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και την ενεργοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα δεσμεύεται στην πιστωτική του κάρτα το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του κουπονιού. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την επιχείρηση . Η οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/αγοραστή θα γίνεται μετά την ενεργοποίηση/ολοκλήρωση της προσφοράς σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που τυχόν αναφέρονται σε κάθε μία προσφορά. Δίνεται και η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο χρήστη μέσω τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν επικοινωνίας με την επιχείρηση.Με την ενεργοποίηση/ολοκλήρωση της προσφοράς, η επιχείρηση  : α) δίνει εντολή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/αγοραστή και β) διαθέτει στους χρήστες/αγοραστές που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά τα αντίστοιχα κουπόνια, τα οποία θα διατίθενται ηλεκτρονικά, στη σελίδα του προφίλ του κάθε χρήστη/αγοραστή, ενώ θα του αποστέλλονται και οδηγίες για τη λήψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μετά την ενεργοποίηση/ολοκλήρωση της προσφοράς και την επιτυχή χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του κουπονιού ο χρήστης/αγοραστής μπορεί, με την επίδειξή του, να προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασε. Σε καμία περίπτωση, ο χρήστης/αγοραστής δεν δύναται να ζητήσει χρηματικό αντάλλαγμα για το κουπόνι ή οιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία, εκτός από αυτό που αγόρασε. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το κουπόνι παύει να ισχύει και ο χρήστης/αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι της επιχείρησης . Ο τυχόν προμηθευτής ή/και η επιχείρηση  δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με απώλεια ή καταστροφή του κουπονιού από τον χρήστη/αγοραστή.Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της προσφοράς και συμμετοχής του πελάτη η επιχείρηση είναι υπαίτια για την αποδέσμευση του ποσού της προσφοράς από την πιστωτική κάρτα.Η επιχείρηση  συμμετέχει στην πώληση του προϊόντος/υπηρεσίας χωρίς να ασκεί έλεγχο ή να μπορεί να εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθούνται, ούτε επίσης τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των χρηστών/επισκεπτών για την πραγματοποίηση της αγοράς.Οι τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η επιχείρηση  από τον προμηθευτή και για τα οποία η επιχείρηση  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.Η επιχείρηση  δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγορασθείσας προσφοράς, εάν: α) ο χρήστης/αγοραστής δεν έκανε χρήση του κουπονιού του μέχρι την ημερομηνία λήξης του, όπως αυτή έχει οριστεί στην προσφορά ή/και β) ο χρήστης/αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.Το κάθε κουπόνι αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε προσφοράς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο χρήστης θα δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε.Ο χρήστης μετά την επιλογή προϊόντος/κουπονιού, συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία αποστολής κι επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ολοκληρώνει την παραγγελία. Ωστόσο, πριν την πραγματοποίηση της αγοράς δύναται να επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων που επιθυμεί, προκειμένου να διορθώνει τυχόν λαθεμένες επιλογές μέσα από την ύπαρξη ηλεκτρονικού καλαθιού. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στον χρήστη/επισκέπτη ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της αγοράς, του προϊόντος, της τιμής και των τυχόν εξόδων αποστολής, οπότε και θεωρείται ότι η αγορά/παραγγελία έχει ολοκληρωθεί. Ο προμηθευτής του προϊόντος στη συνέχεια θα επιβεβαιώνει σε εύλογο διάστημα με κάθε πρόσφορο μέσο (πχ τηλεφωνικά, με e-mail, κλπ) την πραγματοποιηθείσα αγορά/παραγγελία, ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν σφάλματα και να αποφεύγονται μη επιθυμητές παραγγελίες από το μη εξοικειωμένο καταναλωτή πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η γλώσσα στην οποία δύνανται να πραγματοποιούνται οι αγορές είναι η ελληνική.Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε προμηθεύτρια εταιρεία είναι αποκλειστικά υπόλογη απέναντι στον πελάτη, ενώ η εταιρεία θα υποστηρίζει διαμεσολαβητικά τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν και θα έχει κάθε πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες του πωλούμενου προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα. Η έκταση των αρμοδιοτήτων της επιχείρησης  εκτείνεται και στην τεχνική υποστήριξη, αλλά με ρόλο και ευθύνη καταγραφής των όποιων προβλημάτων και όχι σε οποιοδήποτε άλλο παρεμβατικό ρόλο, όπως ενδεικτικά αυτόν της  αντικατάστασης ή /και επισκευής ελαττωματικών προϊόντων.Η επιχείρηση  δεν φέρει καμία ευθύνη για την τυχόν έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων από τις συνεργαζόμενες με τους προμηθευτές εταιρίες. Η επιχείρηση  δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούνται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.Η επιχείρηση  εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο. Συνεπώς, η επιχείρηση  δεν δύναται να φέρει ευθύνη από την τυχόν κακή χρήση των σχετικών στοιχείων. Η επιχείρηση  δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/αγοραστή για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και σε περίπτωση ενεργοποίησης της προσφοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην προσφορά.

Υπαναχώρηση: Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση συμπληρώνοντας τη φόρμα υπαναχώρησης (διαθέσιμη εδώ) και στη κατάσταση στην οποία παρέλαβε το προϊόν ή να ακυρώσει το κουπόνι του. Ακολούθως η επιχείρηση  θα επιστρέψει στον χρήστη/επισκέπτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος/κουπονιού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του, ενώ ο χρήστης/επισκέπτης θα είναι υποχρεωμένος όπως επιστρέψει αντιστοίχως το προϊόν/κουπόνι, το οποίο και θα ακυρώνεται.Οι επιστροφές γίνονται δεκτές ως ανωτέρω, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην αρχική κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν κακοποιηθεί ή να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία τους. Επίσης για την ορθότερη εφαρμογή της διαδικασίας και την επαλήθευση της αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων, προτείνουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα να είναι συνοδευόμενα με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε προϊόντα που αναγράφεται στην περιγραφή ότι υπάρχει Εγγύηση Αντιπροσωπείας, τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να ελεγχθούν από την αντίστοιχη αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αντιπροσωπεία ότι το επιστρεφόμενο προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας της υπαναχώρησης.Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα του Χώρου Προσφορών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην δήλωση εγγύησης του προμηθευτή που εσωκλείεται σε κάθε συσκευασία προϊόντος. Ο χρόνος των εγγυήσεων δύναται μπορεί να αναθεωρηθεί από τον προμηθευτή, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή δεν θα επηρεάζει προϊόντα που παραγγέλθηκαν πριν από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Χώρου Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Χώρου Προσφορών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των εταιριών και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα τους.Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Χώρου Προσφορών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της επιχείρησης .Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Χώρου Προσφορών και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη


Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της επιχείρησης  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην επιχείρηση  από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Χώρου Προσφορών.